0945540303
Trang chủ » Tin tức » Digital Marketing » Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

 Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất

Vào tháng 04/2015, R3 WorldWide đã tổng hợp hơn 200 nghiên cứu trường hợp từ khắp thế giới để chọn ra các chiến dịch truyền thông xuất sắc nhất. Dựa trên bốn tiêu chí chấm điểm nhất quán (Thương hiệu, Sáng tạo, Quy trình, Kết quả), R3 đã xác định 40 mô hình sáng tạo và hiệu quả nhất, được chia thành sáu nhóm sau:

1. Multiple – Best in Class Agencies

 Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

Khách hàng thuê nhiều cơ quan trên các lĩnh vực khác nhau (sáng tạo, truyền thông, kỹ thuật số, quan hệ công chúng, sự kiện, …). Đây là mô hình được hầu hết các nhà tiếp thị sử dụng.

2. Lead Agency

 Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

Khách hàng thuê một cơ quan dẫn đầu để quản lý và phối hợp các cơ quan khác nhau. Ví dụ: P & G (mô hình BAL), Huawei.

3. Holding Company – Sibling Agency Solution

 Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

Khách hàng chọn một công ty holding là đối tác và sau đó công ty mẹ này sẽ chỉ định các công ty con trong nhóm để thực hiện các công việc tiếp theo. Ví dụ: Visa, Reckitt Benckiser, Clorox, HSBC, HP, IBM.

4. Holding Company – Custom Agency

 Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

Tương tự như mô hình trên, khách hàng chọn một công ty holding làm đối tác, nhưng công ty mẹ này sẽ tạo ra một cơ quan tùy chỉnh cho khách hàng. Ví dụ: Dell (ngắn hạn), Apple, Ford, Nestle (một số thị trường).

5. Free Agent

 Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

Khách hàng chọn các cơ quan khác nhau từ nhiều nguồn khi cần thiết. Ví dụ: Intel, Sony.

6. One Stop Shop

 Mô hình Tích hợp Truyền thông Tốt nhất của R3 Integration 40

Một cơ quan được thuê để thực hiện tất cả các chức năng; không giống như Cơ quan Tùy chỉnh, đây là một cơ quan được thành lập có thể thực hiện các chức năng quảng cáo, tiếp thị. Ví dụ: Thường dành cho các khách hàng nhỏ hơn hoặc các nhà tiếp thị B2B. Phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil.

Giới thiệu về R3 WorldWide

R3 WorldWide là một công ty tư vấn toàn cầu hỗ trợ các chiến lược tiếp thị, quan hệ hợp tác với các cơ quan và tổ chức bằng cách phát triển và sử dụng các công cụ hỗ trợ độc quyền. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tiếp thị dựa trên dữ liệu cho các công ty, truyền thông và nhà đầu tư. Vào tháng 04/2015, R3 WorldWide đã ra mắt “Trụ sở tư vấn tiếp thị R3 Worldwide tại Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Sưu tầm