0945540303
Trang chủ » Tin tức » Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quả

Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quả

 Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quả

Các loại dữ liệu trong Performance Marketing

 • Dữ liệu quảng cáo: Thu thập từ các nền tảng quảng cáo, bao gồm Reach, I Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quảmpression, Click, Engagement, View, Lead.
 • Dữ liệu hiệu quả ki Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quảnh doanh: Đo lường Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quả kết quả kinh doanh từ hệ thống nội bộ hoặc bên thứ ba, bao gồm Lượt truy cập website, Đơn hàng, Khách hàng tiềm năng, Doanh số, Khách hàng mới, ROI.
 • Dữ liệu khách hàng: Thông tin về khách hàng, bao gồm Thông tin cá nhân, Dữ liệu mua sắm, Hành vi trên nền tảng digital.

Dimension và Metric

 • Dimension: Lớp cắt dữ liệu, chẳng hạn như Tên, Ngày tháng năm, Vị trí, Loại chiến dịch, Giới tính.
 • Metric: Chỉ số số, chẳng hạn như Số lượng truy cập website, Doanh số, Lợi nhuận, Số lượng khách hàng, Số đơn hàng.

Quy trình phân tích dữ liệu

 • Bước 1: Xác định mục tiêu, vấn đề cần phân tích
 • Bước 2: Thu thập dữ liệu Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quải>
 • Bước 3: Xử lý xác minh dữ liệu
 • Bước 4: Ph Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quảân tích dữ liệu
 • Bước 5: Trực quan hoá và diễn giải kết quả

Phân tích theo chiều chỉ số (Metric)

 • So sánh các chỉ số với mục tiêu ban đầu.
 • Xác định các chỉ số chính cấu thành chỉ số chính.
 • Đưa ra các giả thuyết và giả Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quải pháp để cải thiện chỉ số.

 Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quả

Phân tích theo Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quảchiều lớp cắt (Dimension)

 • Cắt kết quả chiến dịch theo các góc nhìn khác nhau (nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm, kênh quảng cáo).
 • Xác định các lớp cắt có hiệu quả tốt hơn.
 • Cân nhắc phân bổ thêm ngân sách cho các lớp cắt hiệu quả cao.

Trực quan hoá và diễn giải kết quả phân tích

 • Tạo Dashboard trực quan để dễ dàng xem các thông tin quan trọng.
 • Đưa ra các yếu tố phân tích có ý nghĩa, được hỗ trợ bởi dữ liệu cụ thể.
 • Rút ra vấn đề và đề xuất phương hướng hành động hoặc bài học kinh nghiệm.

Lời kết

Phân tích dữ liệu là một kỹ năng thiết yếu trong Performance Marketing, giúp marketer hiểu rõ hiệu quả chiến dịch, xác định vấn đề và đưa ra giải pháp tối ưu. Bằng cách sử dụng các loại dữ liệu phù hợp, áp dụng quy trình phân tích hiệu quả, marketer có thể đưa ra quyết định sáng suốt, cải thiện hiệu suất chiến dịch và đạt được mục tiêu kinh doa Phân tích dữ liệu trong Performance Marketing: Xây dựng chiến dịch hiệu quảnh.

Nguồn: brandsvietnam.com