0945540303
Trang chủ » Tin tức » Phễu chuyển đổi: Xây dựng phễu hiệu quả để tối đa hóa doanh thu

Phễu chuyển đổi: Xây dựng phễu hiệu quả để tối đa hóa doanh thu

 Phễu chuyển đổi: Xây dựng phễu hiệu quả để tối đa hóa doanh thu

Bước 1: Thu hút khách hàng tiềm năng bằng Lead Magnet

 • Lead magnet là một ưu đãi miễn phí cung cấp giá trị giải quyết vấn đề cho khách hàng tiềm năng, đổi lại thông tin liên lạc của họ.
 • Lead magnet có thể là e-book, hướng dẫn, công cụ, hoặc ưu đãi giảm giá.
 • Thu thập thông tin liên lạc cần thiết như email, số điện thoại hoặc địa chỉ.

Bước 2: Tạo Tripwire ấn tượng

 Phễu chuyển đổi: Xây dựng phễu hiệu quả để tối đa hóa doanh thu

 • Tripwire là một sản phẩm hoặc dịch vụ giá thấp cung cấp giá trị nhưng chưa đầy đủ, kích thích khách hàng mua thêm.
 • Tripwire nên có mức giá thấp nhưng mang lại giá trị cao.
 • Tạo tính cấp bách để thúc đẩy hành động.
 • Đảm bảo tripwire liên quan chặt chẽ với lead magnet và ưu đãi cốt lõi.

Bước 3: Tiếp thị sản phẩm cốt lõi

 Phễu chuyển đổi: Xây dựng phễu hiệu quả để tối đa hóa doanh thu

 • Sản phẩm cốt lõi là giải pháp chính mà doanh nghiệp cung cấp, giải quyết vấn đề của khách hàng.
 • Tiếp thị sản phẩm cốt lõi dựa trên sự tin tưởng được xây dựng thông qua lead magnet và tripwire.
 • Tập trung vào việc trình bày các lợi ích và giá trị của sản phẩm cốt lõi.

Bước 4: Upsell lên sản phẩm cao cấp

 Phễu chuyển đổi: Xây dựng phễu hiệu quả để tối đa hóa doanh thu

 • Sản phẩm cao cấp cung cấp thêm giá trị và tăng doanh thu bằng cách gợi ý các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung.
 • Sử dụng các kỹ thuật upsell như bán chéo, bán theo gói hoặc cung cấp sản phẩm giá trị cao hơn.
 • Tối đa hóa giá trị vòng đời của khách hàng.

Bước 5: Theo dõi khách hàng trung thành

 Phễu chuyển đổi: Xây dựng phễu hiệu quả để tối đa hóa doanh thu

 • Duy trì mối quan hệ với khách hàng trung thành bằng cách cung cấp các ưu đãi độc quyền, nội dung giá trị hoặc hỗ trợ tùy chỉnh.
 • Sử dụng email marketing, chương trình khách hàng thân thiết và các chiến dịch retargeting để giữ chân khách hàng.
 • Tăng số lượng mua hàng lặp lại và xây dựng một cơ sở khách hàng trung thành.

Kết luận

Phễu chuyển đổi là một công cụ mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa doanh thu, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Bằng cách thực hiện quy trình năm bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể tạo ra một phễu chuyển đổi hiệu quả thúc đẩy chuyển đổi và xây dựng một doanh nghiệp thành công.

Nguồn: Sưu tầm