0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tin thị trường » Quản lý quảng cáo trực tuyến: Mở rộng Blacklist và Whitelist để đảm bảo tính lành mạnh

Quản lý quảng cáo trực tuyến: Mở rộng Blacklist và Whitelist để đảm bảo tính lành mạnh

 Quản lý quảng cáo trực tuyến: Mở rộng Blacklist và Whitelist để đảm bảo tính lành mạnh

Giải pháp Blacklist và Whitelist: Hiệu quả và Hạn chế

Giải pháp Blacklist do Bộ TT TT triển khai đã đạt hiệu quả đáng kể khi các doanh nghiệp quảng cáo đều chú trọng sử dụng Blacklist. Tuy nhiên, giải pháp Whitelist lại chưa phát huy hiệu quả như mong đợi do danh sách còn hẹp, không đáp ứng được nhu cầu quảng cáo của nhãn hàng.

Đề xuất mở rộng cả Whitelist và Blacklist

 Quản lý quảng cáo trực tuyến: Mở rộng Blacklist và Whitelist để đảm bảo tính lành mạnh

Để giải quyết những hạn chế trên, Bộ TT TT đề xuất mở rộng cả Whitelist và Blacklist. Whitelist mở rộng sẽ tăng số lượng trang tin, kênh đăng ký, trong khi Blacklist sẽ bao gồm cả những nội dung không phù hợp với giá trị, đạo đức và không đúng chuẩn mực.

Tiêu chí Whitelist mở rộng

 Quản lý quảng cáo trực tuyến: Mở rộng Blacklist và Whitelist để đảm bảo tính lành mạnh

Các trang, kênh, tài khoản tham gia vào Whitelist mở rộng phải có thông tin rõ ràng về chủ thể sở hữu, đại diện và người chịu trách nhiệm. Đặc biệt, Whitelist mở rộng là danh sách “động”, được cập nhật liên tục để loại bỏ những kênh vi phạm.

Mở rộng Blacklist theo hướng mới

 Quản lý quảng cáo trực tuyến: Mở rộng Blacklist và Whitelist để đảm bảo tính lành mạnh

Blacklist sẽ được mở rộng theo hướng bao gồm cả những nội dung không phù hợp với giá trị, đạo đức và không đúng chuẩn mực, bất kể những nội dung này có thuộc phạm vi cấm hay không. Bộ TT TT cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo trên mạng.

Các biện pháp đồng bộ

Ngoài việc mở rộng Whitelist và Blacklist, Bộ TT TT còn thực hiện các biện pháp đồng bộ khác trong quản lý quảng cáo trực tuyến, bao gồm:

  • Yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam
  • Tăng cường hợp tác với các nền tảng xuyên biên giới để tăng cường bộ lọc và biện pháp kỹ thuật
  • Đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm, xử phạt nghiêm các doanh nghiệp vi phạm

Mục tiêu và kỳ vọng

Bộ TT TT tin tưởng rằng việc áp dụng Whitelist mở rộng song song với các giải pháp đồng bộ sẽ giúp đảm bảo mục tiêu an toàn thương hiệu, phát triển ngành quảng cáo và hệ sinh thái nội dung số một cách bền vững và lành mạnh. Qua đó, không chỉ bảo vệ các thương hiệu mà còn xây dựng một môi trường quảng cáo lành mạnh, tôn trọng các giá trị văn hóa và đạo đức xã hội.

Nguồn: Sưu tầm