0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch ASEAN và các dự báo phục hồi

Tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch ASEAN và các dự báo phục hồi

 Tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch ASEAN và các dự báo phục hồi

Tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch ASEAN

COVID-19 đã gây chấn động ngành du lịch toàn cầu, và ASEAN cũng không phải là ngoại lệ. Ngành du lịch đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của nhiều quốc gia ASEAN, nhưng đại dịch đã khiến lượng khách du lịch giảm mạnh, gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể.

Các động lực thúc đẩy phục hồi du lịch

Theo báo cáo của Mastercard và CrescentRating, tốc độ phục hồi du lịch ASEAN sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Điều trị COVID-19: Sự phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả và vắc-xin sẽ giúp tăng cường lòng tin của khách du lịch và kích thích nhu cầu du lịch.
 • Mở cửa các điểm đến: Các chính phủ ASEAN cần hợp tác để mở lại các điểm đến một cách an toàn và phối hợp, tạo ra các hành lang du lịch để khuyến khích du khách đến thăm các nước láng giềng.
 • Mở cửa thị trường du lịch: ASEAN cần mở cửa thị trường du lịch để phục vụ tất cả các phân khúc, bao gồm du lịch nội địa, du lịch hành lang, du lịch nội khối ASEAN và du lịch quốc tế.

Các kịch bản phục hồi

 Tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch ASEAN và các dự báo phục hồi>

Báo cáo của Mastercard và CrescentRating đã đưa ra ba kịch bản phục hồi tăng trưởng COVID-19 mà ASEAN có thể đối mặt:

1. Lộ trình tích cực

 • Quý IV/2020: Mở cửa cho du lịch nội khối ASEAN
 • Quý I/2021: Điều chế thành công vắc-xin COVID-19
 • Quý III/2021: Nhanh chóng mở lại các đường bay quốc tế

2. Lộ trình hợp lý

 • Quý I/2021: Hạn chế sự hợp tác trong khối ASEAN
 • Quý III/2021: Các biện pháp thúc đẩy du lịch khẩn cấp
 • Quý I/2022: Du lịch quốc tế được điều chỉnh

p>3. Lộ trình Tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch ASEAN và các dự báo phục hồibi quan

 • Quý IV/2021: Giới hạn du lịch nội địa
 • Quý III/2022: Cuộc sống mới
 • Từ năm 2022 trở đi: Một cuộc khủng hoảng khác?

Dự báo quy mô thị trường du lịch ASEAN

Báo cáo của Mastercard và CrescentRating cũng đưa ra dự báo về quy mô thị trường du lịch ASEAN trong mỗi kịch bản phục hồi:

 • Lộ trình tích cực: Quay trở lại 94% mức năm 2019 vào quý III/2021
 • Lộ trình hợp lý: Quay trở lại 71% mức năm 2019 vào quý I/2022
 • Lộ trình bi quan: Quay trở lại 31% mức năm 2019 vào năm 2022

Phản ứng của ASEAN và các bước tiếp theo

ASEAN đã và đang phản ứng mạnh mẽ để chống lại COVID-19 và giảm thiểu tác động của nó đối với ngành du lịch. Các biện pháp này bao gồm:

 • Thực hiện các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt
 • Cung cấp các gói kích thích kinh tế cho ngành du lịch
 • Hợp tác khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch nội khối ASEAN

ASEAN cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ và thực hiện các biện pháp phù hợp để hỗ trợ phục hồi ngành du lịch. Bằng cách làm như vậy, ASEAN có thể giảm thiểu tác động lâu dài của đại dịch và xây dựng một ngành du lịch bền vững hơn trong tương lai.

Nguồn: brandsvietnam.com