0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

 Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

Giá trị “toàn phễu” của thương mại điện tử

Thương mại điện tử cung cấp nhiều cơ hội để các doanh nghiệp tăng doanh số ngoài phạm vi mua hàng trực tiếp. Các chiến lược D2C (Direct-to-consumer) có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với khách hàng, thu thập dữ liệu giá trị và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.

Doanh thu trực tiếp: Bề nổi của tảng băng chìm

 Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

Doanh thu trực tiếp từ các kênh D2C chỉ là một phần nhỏ trong tổng doanh thu của nhiều thương hiệu. Giá trị thực sự nằm ở các lợi ích gián tiếp, chẳng hạn như tăng nhận thức thương hiệu, thúc đẩy cân nhắc mua hàng và tạo ra doanh số từ các kênh khác.

Hành vi “Webrooming” và “Showrooming”

 Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

Khách hàng thường sử dụng kết hợp cả trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp để đưa ra quyết định mua hàng. Webrooming là khi khách hàng nghiên cứu sản phẩm trực tuyến trước khi mua tại cửa hàng, trong khi Showrooming là khi khách hàng xem sản phẩm tại cửa hàng trước khi mua trực tuyến. Các doanh nghiệp cần tối ưu hóa trải nghiệm cho cả hai hành vi này.

Xây dựng thương hiệu thông qua nội dung và trải nghiệm

 Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

Thương mại điện tử cung cấp nền tảng tuyệt vời để xây dựng thương hiệu thông qua nội dung hấp dẫn và trải nghiệm tương tác. Các chiến lược Shoppertainment, livestream và trò chơi tương tác có thể giúp tăng sự tương tác, nâng cao nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

Thu thập dữ liệu để hiểu khách hàng

 Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

Thương mại điện tử D2C cung cấp dữ liệu có giá trị về hành vi và sở thích của khách hàng. Dữ liệu này có thể được sử dụng để cá nhân hóa tiếp thị, xây dựng sự trung thành và cải thiện trải nghiệm khách hàng tổng thể.

Tối ưu hóa phễu marketing toàn diện

 Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

Để tận dụng toàn bộ giá trị của thương mại điện tử, các doanh nghiệp cần tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên tất cả các giai đoạn của phễu marketing. Điều này bao gồm tạo nội dung hữu ích, đơn giản hóa hành trình mua hàng, cung cấp khuyến khích mua hàng và thu thập dữ liệu để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.

Kích hoạt toàn bộ giá trị của phễu marketing

 Tận dụng sức mạnh toàn phễu của thương mại điện tử để tối đa hóa giá trị thương hiệu

Các bước để kích hoạt toàn bộ giá trị của phễu marketing thương mại điện tử bao gồm đánh giá đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu hành trình mua hàng của khách hàng, lập kế hoạch kinh doanh khả thi, tối ưu hóa trải nghiệm thương mại điện tử và tận dụng dữ liệu để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.

Kết luận

Thương mại điện tử cung cấp nhiều cơ hội để các doanh nghiệp tăng trưởng và tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Bằng cách tận dụng sức mạnh toàn phễu, các doanh nghiệp có thể khai thác giá trị thực sự của thương mại điện tử, không chỉ thông qua doanh số trực tiếp mà còn thông qua xây dựng thương hiệu, thu thập dữ liệu và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Nguồn: brandsvietnam.com