0945540303
Trang chủ » Tin tức » Thiết kế Hệ thống Phân phối Hiệu quả: Một Hướng dẫn Toàn diện

Thiết kế Hệ thống Phân phối Hiệu quả: Một Hướng dẫn Toàn diện

 Thiết kế Hệ thống Phân phối Hiệu quả: Một Hướng dẫn Toàn diện

Đánh giá Hiện trạng Hệ thống Phân phối

 • Mức độ Bao phủ:
  • Bao phủ tuyệt đối (ND): Số lượng cửa hàng bán sản phẩm
  • Bao phủ có trọng số (WD): Tỷ trọng doanh số của sản phẩm tại các điểm bán
 • Tốc độ Bao phủ: Thời gian đạt được mức bao phủ mục tiêu
 • Mức độ Hụt hàng: Số lượng điểm bán hết hàng trong một khoảng thời gian nhất định
 • Chi phí Phục vụ: Chi phí phân phối một đơn vị sản phẩm ra thị trường
 • Độ tươi mới của sản phẩm: Tình trạng date của sản phẩm tại các kênh phân phối khác nhau

Xác định Định hướng Chiến lược

 • Hiểu chiến lược thương hiệu và kênh
 • Xác định thị trường mục tiêu và mức độ bao phủ tối ưu
 • Xây dựng mô hình phân phối phù hợp

Xây dựng Hệ thống Phân phối

 • Xây dựng mạng lưới nhà phân phối
 • Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng

Triển khai và Vận hành Hệ thống

 Thiết kế Hệ thống Phân phối Hiệu quả: Một Hướng dẫn Toàn diện

 • Theo dõi và đánh giá hiệu suất của nhà phân phối
 • Quản lý năng suất của đội ngũ bán hàng
 • Đảm bảo sự hài lòng của các đối tác bán lẻ

Tối ưu Mô hình Phân phối

 Thiết kế Hệ thống Phân phối Hiệu quả: Một Hướng dẫn Toàn diện

 • Hiểu và theo dõi các chỉ số về hệ thống
 • Xác định và thực hiện các hành động để điều chỉnh mô hình
 • Đảm bảo chi phí vận hành tối ưu

Kết luận

Thiết kế một hệ thống phân phối hiệu quả là một quá trình phức tạp và liên tục. Bằng cách tuân theo các bước được nêu trong bài viết này, các doanh nghiệp có thể xây dựng một hệ thống phân phối đáp ứng các mục tiêu chiến lược, đảm bảo sự hiện diện của sản phẩm tại các kênh phù hợp và tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Nguồn: brandsvietnam.com