0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp

Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp

       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp

Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng

Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng là giai đoạn đầu tiên của phễu chuyển đổi, nơi doanh nghiệp trao đổi giá trị (ví dụ: e-book, video hướng dẫn) để lấy thông tin liên lạc của khách hàng tiềm năng. Thông tin này giúp doanh nghiệp theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình chuyển đổi.

&lt       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            ;h3>Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ giá trị       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            thấp (Tripwire)

Tripwire là một sản phẩm/dịch vụ giá trị thấp được cung cấp cho khách hàng tiềm năng để giải quyết       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            một vấn đề cụ thể. Tripwire đóng vai trò sàng lọc khách hàng tiềm năng nghiêm túc và chuyển đổi họ thành khách hàng thực tế. Để hiệu quả, tripwire phải có giá trị cao, hữu ích nhưng chưa đầy đủ, tạo ra cảm giác cấp bách và liên quan đến sản phẩm cốt lõi.

Giới thiệu sản phẩm cốt       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            lõi

Sản phẩm cốt lõi là sản phẩm/dịch vụ chính mà doanh nghiệp cung cấp. Sau khi khách hàng tiềm năng đã trải nghiệm tripwire, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm cốt lõi với giá cao hơn, cung cấp giá trị toàn diện hơn.

Đề xuất các sản phẩm/dịch vụ cao cấp (Profit maximizer)

       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            Profit maximizer là một sản phẩm/dịch vụ cao cấp được cung cấp cho khách hàng đã mua sản phẩm cốt lõi. Mục đích của profit maximizer là tăng doanh thu và giá trị vòng đời của khách hàng bằng cách cung cấp cá       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            c sản phẩm/dịch vụ bổ sung có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Duy trì mối quan h       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            ệ với khách hàng trung thàn       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            h&lt       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            ;/h3>

Duy trì mối quan hệ với khách hàng trung thành là giai đoạn cuối cùng của phễu chuyển đổi,       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            nơi doanh nghiệp tìm cách giữ chân khách hàng bằng cách cung cấp các ưu đãi, nội dung có giá trị và hỗ trợ liên tục. Mục tiêu là thuyết phục khách hàng quay lại mua hàng và trở thành k       Tối ưu hóa phễu chuyển đổi cho doanh nghiệp            hách hàng trung thành, lâu dài.

Nguồn: brandsvietnam.com