0945540303
Trang chủ » Tin tức » Vai Trò Cốt Lõi Của Trade Marketer: Cầu Nối Chiến Lược Thương Hiệu Và Doanh Số

Vai Trò Cốt Lõi Của Trade Marketer: Cầu Nối Chiến Lược Thương Hiệu Và Doanh Số

 Vai Trò Cốt Lõi Của Trade Marketer: Cầu Nối Chiến Lược Thương Hiệu Và Doanh Số

1. Xác Định Rõ Vai Trò

Trade Marketer là cầu nối giữa nhóm Thương hiệu và nhóm Bán hàng, đảm bảo thông điệp thương hiệu được truyền tải hiệu quả đến người mua hàng. Họ có trách nhiệm:

 • Truyền đạt thông tin về thực tế thị trường và hành vi người mua hàng đến nhóm Thương hiệu.
 • Thực hiện các chiến lược toàn diện để thúc đẩy doanh số trên toàn bộ hệ thống kênh phân phối.
 • Bảo vệ hình ảnh và định vị thương hiệu tại điểm bán.

2. Tích Cực Tham Gia Vào Quá Trình Xây Dựng Chiến Lược

 Vai Trò Cốt Lõi Của Trade Marketer: Cầu Nối Chiến Lược Thương Hiệu Và Doanh Số

Trade Marketer không nên chỉ thụ động tiếp nhận thông tin từ nhóm Thương hiệu. Họ cần chủ động tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược, đóng góp góc nhìn thực tế và đề xuất những điều chỉnh phù hợp với từng kênh phân phối.

 • Nắm rõ mục tiêu và định vị thương hiệu để điều chỉnh chiến dịch sao cho phù hợp với từng kênh.
 • Đề xuất các chiến thuật khuyến mại và hoạt động tại điểm bán hiệu quả.
 • Đánh giá tác động của các chiến dịch và đưa ra đề xuất cải tiến.

3. Hiểu Thấu Đáo Kênh Phân Phối

Mỗi kênh phân phối có đặc điểm riêng, bao gồm loại hình cửa hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu và hành vi mua hàng. Trade Marketer cần hiểu rõ các đặc điểm này để:

 • Phân khúc thị trường và xác định các kênh phân phối ưu tiên.
 • Triển khai các hoạt động phù hợp với từng kênh, tối ưu hóa hiệu quả.
 • Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà bán lẻ và nhà phân phối.

4. Gắn Kết Với Người Mua Hàng

 Vai Trò Cốt Lõi Của Trade Marketer: Cầu Nối Chiến Lược Thương Hiệu Và Doanh Số

Người mua hàng là trọng tâm của hoạt động Trade Marketing. Trade Marketer cần hiểu rõ hành vi, nhu cầu và động cơ mua hàng của họ.

 • Nghiên cứu hành vi mua hàng tại các kênh phân phối khác nhau.
 • Phân tích dữ liệu để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.
 • Triển khai các chiến dịch tiếp thị tại điểm bán hấp dẫn và phù hợp với người mua hàng.

5. Các Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh

Để phát huy tối đa vai trò của mình, Trade Marketer cần tránh những sai lầm phổ biến như:

 • Không xác định rõ vai trò và không chủ động tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược.
 • Nhận thông tin thụ động từ nhóm Thương hiệu và triển khai máy móc xuống các kênh phân phối.
 • Thiếu hiểu biết về các kênh phân phối và không triển khai các hoạt động phù hợp.
 • Xa rời người mua hàng và không hiểu rõ hành vi mua hàng của họ.
Nguồn: brandsvietnam.com