0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xác định bối cảnh và độ tập trung trước khi chuyển đổi số

Xác định bối cảnh và độ tập trung trước khi chuyển đổi số

 Xác định bối cảnh và độ tập trung trước khi chuyển đổi số

Xác định bối cảnh (Context)

Bối cảnh liên quan đến việc đánh giá mức độ trưởng thành về công nghệ (Digital Maturity) của doanh nghiệp. Có nhiều thang đo để xác định mức độ này, thường bao gồm ba giai đoạn chính:

  • Digitalised Connected: Ứng dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh để tăng hiệu suất và giảm lỗi.
  • Integrated Transformed: Kết nối các sản phẩm số để tạo giá trị gia tăng cho khách hàng và doanh nghiệp.
  • Reinvented: Tạo ra các mô hình kinh doanh hoặc giải pháp số mới.

Xác định độ tập trung (Focus)

Độ tập trung liên quan đến việc xác định lĩnh vực chức năng (Business Area) mà doanh nghiệp muốn chuyển đổi số. Việc lựa chọn này phụ thuộc vào giá trị gia tăng mà doanh nghiệp mong muốn đạt được, chẳng hạn như tăng doanh thu, cải thiện trải nghiệm khách hàng hoặc nâng cấp hệ thống quản lý.

Phân tích đối thủ cạnh tranh và bối cảnh thị trường

Phân tích đối thủ cạnh tranh và bối cảnh thị trường giúp doanh nghiệp xác định lợi thế cạnh tranh của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định lĩnh vực cần được chuyển đổi số để tạo ra giá trị khác biệt.

Các lĩnh vực chức năng (Business Area) cần chuyển đổi số

Khi chuyển đổi số, doanh nghiệp cần xem xét cả cấp độ doanh nghiệp và cấp độ lĩnh vực chức năng. Cần xác định rõ giá trị gia tăng mà chuyển đổi số mang lại cho các hoạt động kinh doanh cụ thể. Sau đó, xác định các phòng ban hoặc lĩnh vực chức năng cần đ Xác định bối cảnh và độ tập trung trước khi chuyển đổi sốược số hóa và mức độ chuyển đổi để đạt được mục tiêu đó.

Đo lường mức độ trưởng thành về công nghệ (Digital Maturity)

Để xác định giải pháp số phù hợp, cần đo lường mức độ trưởng thành về công nghệ của lĩnh vực cần chuyển đổi. Sản phẩm số chỉ phát huy tối đa giá trị của chúng khi doan Xác định bối cảnh và độ tập trung trước khi chuyển đổi sốh nghiệp sẵn sà Xác định bối cảnh và độ tập trung trước khi chuyển đổi sống chuyển đổi quy trình vận hành của mình. Ví dụ, các phòng ban tiếp thị và quản lý hàng tồn kho có thể cần đầu tư công nghệ nhiều hơn so với phòng tài chính để tạo ra giá trị gia tăng hiệu quả.

Vai trò của sản phẩm số trong chuyển đổi số

Sản phẩm số đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị gia tăng và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Để xây dựng một sản phẩm số hiệu quả, doanh nghiệp cần giúp đơn vị làm sản phẩm hiểu rõ quy trình vận hành, hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp và người dùng sản phẩm. Sản phẩm số chỉ phát huy tối đa giá trị của chúng khi doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi quy trình vận hành của mình.

Kết luận

Chuyển đổi số là một quá trình phức tạp đòi hỏi nhiều yếu tố, bao gồm chiến lược, đánh giá lợi thế cạnh tranh, xác định quy trình vận hành cần thay đổi, tư duy và công nghệ phù hợp. Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố này để đảm bảo quá trình chuyển đổi số thành công và đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Nguồn: brandsvietnam.com