0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả từ gốc đến ngọn

Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả từ gốc đến ngọn

 Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả từ gốc đến ngọn

I. Chiến lược doanh nghiệp

 • Đánh giá thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và phân khúc khách hàng
 • Xác định định vị sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường mục tiêu

II. Chiến lược marketing

 Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả từ gốc đến ngọn

A. Sản phẩm

 • Đánh giá các tầng giá trị của sản phẩm
 • Xác định vòng đời sản phẩm
 • Tối ưu danh mục sản phẩm

B. Giá cả

 • Đánh giá chi phí trên sản phẩm
 • Xác định giá trị khách hàng nhận được
 • Cân nhắc giá của đối thủ cạnh tranh

C. Điểm bán

 • Tối ưu điểm bán trên các kênh trực tuyến (e-commerce, mạng xã hội, website/app) và ngoại tuyến (điểm bán truyền thống, điểm bán hiện đại, cửa hàng flagship)

D. Truyền thông (Promotion)

 • Xác định chiến lược truyền thông
 • Phát triển ý tưởng sáng tạo
 • Lên kế hoạch các hoạt động chiến dịch
 • Thực hiện chiến lược khuyến mãi
 • Sử dụng các kênh truyền thông và quảng cáo

III. Chiến lược truyền thông

 Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả từ gốc đến ngọn

A. Chiến lược truyền thông

 • Xác định mục tiêu truyền thông
 • Phù hợp với định vị thương hiệu và insight của khách hàng

B. Ý tưởng sáng tạo

 • Liên kết ý tưởng với insight khách hàng
 • Cân nhắc khả thi và phù hợp với định hướng thương hiệu

C. Hoạt động chiến dịch

 • Sử dụng các hoạt động như minigame, bốc thăm, khảo sát, giới thiệu
 • Đo lường hiệu quả trên toàn phễu và tổng thể

D. Khuyến mãi

 • Xác định hành vi mua sắm của khách hàng
 • Thiết kế các chương trình khuyến mãi phù hợp (giảm giá, tặng quà, bán combo)
 • Cân nhắc thời gian và tính thời điểm

E. Kênh truyền thông và quảng cáo

 • Xác định chân dung khách hàng mục tiêu
 • Lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp
 • Phát triển ấn phẩm sáng tạo và định dạng phù hợp với từng kênh
 • Lên kế hoạch kết hợp các kênh để truyền tải thông điệp toàn diện

IV. Đo lường và phân tích dữ liệu

 Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả từ gốc đến ngọn

 • Thiết lập hệ thống đo lường hiệu quả chiến dịch trên các kênh truyền thông
 • Thu thập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn
 • Phác họa bức tranh tổng quát về hiệu quả chiến dịch
 • Rút ra bài học và kinh nghiệm cho các chiến dịch tiếp theo

V. Tổng kết

Việc xây dựng chiến lược marketing hiệu quả đòi hỏi sự thống nhất giữa các cấp độ chiến lược, từ chiến lược doanh nghiệp đến chiến lược truyền thông. Bằng cách áp dụng các bước được nêu trong bài viết, các doanh nghiệp có thể xây dựng một kế hoạch toàn diện để đạt được mục tiêu kinh doanh và tăng trưởng dài hạn.

Nguồn: Sưu tầm