0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xếp hạng BSI Top10: Đánh giá hiệu suất thương hiệu và sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội

Xếp hạng BSI Top10: Đánh giá hiệu suất thương hiệu và sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội

 Xếp hạng BSI Top10: Đánh giá hiệu suất thương hiệu và sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội

Bảng xếp hạng BSI Top10
Bảng xếp hạng BSI Top1 Xếp hạng BSI Top10: Đánh giá hiệu suất thương hiệu và sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội0 dựa trên năm tiêu chí chính:
– Tổng lượng thảo luận (Buzz Volume) Xếp hạng BSI Top10: Đánh giá hiệu suất thương hiệu và sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội
– Chỉ số cảm xúc (Sentiment Score)
– Độ phủ (C Xếp hạng BSI Top10: Đánh giá hiệu suất thương hiệu và sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hộioverage)
– Sự liên quan (Ob Xếp hạng BSI Top10: Đánh giá hiệu suất thương hiệu và sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hộij Xếp hạng BSI Top10: Đánh giá hiệu suất thương hiệu và sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hộiect Mention)

Nguồn: brandsvietnam.com