0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xu hướng Công nghệ Chiến lược Đẩy Mạnh Kinh Doanh Kỹ Thuật Số

Xu hướng Công nghệ Chiến lược Đẩy Mạnh Kinh Doanh Kỹ Thuật Số

 Xu hướng Công nghệ Chiến lược Đẩy Mạnh Kinh Doanh Kỹ Thuật Số

1. Data Fabric: Kết cấu Dữ liệu

Data Fabric tích hợp linh hoạt các nguồn dữ liệu, giúp dữ liệu có sẵn ở mọi nơi cần thiết. Nó giảm bớt công việc quản lý dữ liệu lên đến 70%.

2. Cybersecurity Mesh: Lưới Bảo mật Không gian mạng

Cybersecurity Mesh là một kiến trúc bảo mật linh hoạt kết hợp các dịch vụ bảo mật khác nhau, cải thiện bảo mật tổng thể và xác minh danh tính nhanh chóng.

3. Privacy-Enhancing Computation: Tính toán Nâng cao Quyền riêng tư

Privacy-Enhancing Computation xử lý dữ liệu cá nhân trong môi trường không đáng tin cậy, bảo vệ quyền riêng tư và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

4. Cloud-Native Platforms: Các Nền tảng Cloud-Native

Cloud-Native Platforms cho phép xây dựng các ứng dụng phục hồi, đàn hồi và nhanh chóng, tận dụng tối đa lợi ích của đám mây.

5. Composable Applications: Ứng dụng Tổng hợp

Composable Applications được xây dựng từ các thành phần chức năng, giúp sử dụng lại mã code dễ dàng hơn và đẩy nhanh thời gian ra mắt sản phẩm.

6. Decision Intelligence: Trí tuệ Nhân tạo Tự quyết định

Decision Intelligence cải thiện việc ra quyết định bằng cách mô hình hóa các quy trình, sử dụng AI và phân tích để thông báo, học hỏi và tinh chỉnh các quyết định.

7. Hyperautomation: Siêu tự động hóa

Hyperautomation tự động hóa các quy trình kinh doanh và CNTT để mở rộng quy mô, hoạt động từ xa và gián đoạn mô hình kinh doanh.

8. AI Engineering: Kỹ thuật Trí tuệ Nhân tạo

AI Engineering tự động hóa cập nhật dữ liệu, mô hình và ứng dụng, hợp lý hóa việc phân phối AI và đảm bảo giá trị kinh doanh liên tục.

9. Distributed Enterprises: Doanh nghiệp Phân tán

 Xu hướng Công nghệ Chiến lược Đẩy Mạnh Kinh Doanh Kỹ Thuật Số

Distributed Enterprises ưu tiên kỹ thuật số, từ xa để cải thiện trải nghiệm của nhân viên, số hóa các điểm chạm của khách hàng và xây dựng trải nghiệm sản phẩm.

10. Total Experience: Trải nghiệm Tổng thể

 Xu hướng Công nghệ Chiến lược Đẩy Mạnh Kinh Doanh Kỹ Thuật Số

Total Experience tích hợp trải nghiệm của nhân viên, khách hàng, người dùng và đa năng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và thúc đẩy sự trung thành.

11. Autonomic Systems: Hệ thống Tự động

Autonomic Systems tự quản lý, học hỏi từ môi trường và tự động sửa đổi thuật toán để tối ưu hóa hành vi trong các hệ sinh thái phức tạp.

12. Generative AI: Trí tuệ Nhân tạo Phái sinh

Generative AI tạo ra nội dung sáng tạo mới, chẳng hạn như video, và đẩy nhanh chu kỳ R&D trong nhiều lĩnh vực.

Kết luận:

Các xu hướng công nghệ này sẽ định hình tương lai của kinh doanh kỹ thuật số, giúp các tổ chức xây dựng nền tảng linh hoạt và an toàn, mở rộng quy mô và tăng tốc độ số hóa, đồng thời tạo ra giá trị tối đa. Việc áp dụng các xu hướng này sẽ cho phép các tổ chức giành thị phần, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Nguồn: brandsvietnam.com