0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tin

Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tin

 Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tin

  1. Mục đích (Purpose)

Mục đích là lý do tồn tại của một thương hiệu. Các doanh nghiệp đang sử dụng mục đích để tạo kết nối sâu sắc với người tiêu dùng, đóng góp cho cộng đồng, thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời đạt được kết quả lớn hơn. Một mục đích rõ ràng là một khác biệt cốt lõi, thúc đẩy năng suất, mức độ tăng trưởng và sự hài lòng của lực lư Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tinợng lao động.

  1. Trải nghiệm Con người (Human Experience)

Trải nghiệm con người tập trung vào việc tối ưu hóa các tương tác của doanh nghiệp với khách hàng, lực lượng lao động và  Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tinđối tác, đả Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tinm bảo rằng mọi khía cạnh trong hoạt động của công ty đều phù hợp với hoàn cảnh chung của thế giới. La bàn giá trị con người hướng dẫn các nguyên tắc để tối ưu hóa trải nghiệm con người: bị ám ảnh bởi con người, hiểu nhu cầu con người, ra quyết định bằng trái tim và sự nhân văn, luôn xác thực và chính trực, và làm việc để cải thiện thế giới.

  1. Hợp nhất (Fusion)

Hợp nhất làm nổi bật cách các thương hiệu đang tham gia vào các hệ sinh thái rộng lớn hơn. Sự gia tăng của dữ liệu điện toán đám mây và công nghệ kết nối đã dẫn đến sự hợp nhất các ngành công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách toàn diện. Các thương hiệu đang chuyển Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tin từ các thực thể cô lập sang thành viên của các hệ sinh thái sâu rộng, tìm kiếm các cách thức mới để định vị bản thân trong các hệ sinh thái mở và rộng lớn hơn.

  1. Niềm tin (Trust)

Niềm tin thương hiệu là rất quan trọng trong thời đại kỹ thuật số. Các công ty phải xây dựng một cấu trúc xây dựng niềm tin một cách có hệ thống, bảo vệ dữ liệu của khách hàng khỏi các mối đe dọa bên ngoài và lạm dụng dữ liệu bên trong. Các nhà tiếp thị đóng vai trò là người Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tin qu Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tinản lý đáng tin cậy của dữ liệu khách hàng, sử dụng dữ liệu theo cách duy trì giáo dục và xây dựng niềm tin.

  1. Sự tham gia (Participation)

Sự tham gia thúc đẩy sự hợp tác giữa các thương hiệu và khách hàng, lực lượng lao động và đối tác. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm những cách mới để trao quyền cho khách hàng và nhân viên của mình, cho phép họ đóng góp vào sản phẩm, dịch vụ và chiến lược của công ty. Sự tham gia thúc đẩy lòng trung thành, cải tiến và sự đổi mới.

  1. Tài  Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tinnăng (Talent)

Tài năng là yếu tố quan trọng để thành công trong thời đại kỹ thuật số. Các doa Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tinnh nghiệp đang tập trung vào việc thu hút, phát triển và giữ chân những nhân tài giỏi nhất. Họ tạo ra các môi trường làm việc hấp dẫn, cung cấp cơ hội phát triển và học hỏi, và nuôi dưỡng một nền văn hóa đa dạng và toàn diện.

  1. Sự nhanh nhẹn (Agility) Xu hướng Tiếp thị 2020: Tập trung vào Mục đích, Trải nghiệm Con người và Niềm tin

Sự nhanh nhẹn là khả năng thích ứng và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong thị trường. Các doanh nghiệp đang áp dụng các phương pháp tiếp cận nhanh nhẹn vào các hoạt động của mình, cho phép họ thử nghiệm các ý tưởng mới, học hỏi từ những thất bại và điều chỉnh chiến lược của mình một cách nhanh chóng. Sự nhanh nhẹn thúc đẩy sự đổi mới và tăng khả năng cạnh tranh.

Nguồn: brandsvietnam.com