0945540303
Trang chủ » Tin tức » Phễu Marketing Cho Ứng Dụng Di Động: Hướng Dẫn Toàn Diện

Phễu Marketing Cho Ứng Dụng Di Động: Hướng Dẫn Toàn Diện

 Phễu Marketing Cho Ứng Dụng Di Động: Hướng Dẫn Toàn Diện

Giai đoạn 1: Tiếp Xúc và Khám Phá

 • Sự khác biệt chính: Thời gian “quyết định mua” ngắn, do đó trọng tâm là tăng khả năng hiển thị và khám phá.
 • Các chiến thuật không tốn phí:
  • Tối ưu hóa App Store (ASO)
  • Truyền miệng (WOM)
  • Mạng xã hội
 • Các chiến thuật trả phí:
  • Quảng cáo cài đặt ứng dụng
  • Nhắm mục tiêu lại quảng cáo

Giai đoạn 2: Cân nhắc

 • Trọng tâm: Xây dựng tín hiệu tin cậy thông qua xếp hạng, đánh giá và bằng chứng trên trang ứng dụng.
 • Các kênh chính:
  • Trang ứng dụng
  • Xếp hạng và đánh giá ứng dụng

Giai đoạn 3: Chuyển đổi

 Phễu Marketing Cho Ứng Dụng Di Động: Hướng Dẫn Toàn Diện

 • Định nghĩa chuyển đổi: Tùy thuộc vào loại ứng dụng (tải xuống, đăng ký, mua hàng trong ứng dụng).
 • Các chiến thuật:
  • Giới thiệu và áp dụng sản phẩm dễ dàng
  • Trải nghiệm người dùng trực quan

Giai đoạn 4: Tạo Mối Quan Hệ Với Khách Hàng

 Phễu Marketing Cho Ứng Dụng Di Động: Hướng Dẫn Toàn Diện

 • Chìa khóa: Cung cấp giá trị và giao tiếp chủ động.
 • Các chiến thuật:
  • Tìm thời điểm thích hợp để giao tiếp trong ứng dụng
  • Yêu cầu phản hồi và trả lời khi khách hàng chia sẻ suy nghĩ
  • Cá nhân hóa tin nhắn

Giai đoạn 5: Giữ Chân Khách Hàng

 Phễu Marketing Cho Ứng Dụng Di Động: Hướng Dẫn Toàn Diện

 • Tầm quan trọng: Giữ chân khách hàng tiết kiệm hơn so với tiếp cận khách hàng mới.
 • Các chiến thuật:
  • Cập nhật ứng dụng thường xuyên
  • Thông báo đẩy
  • Các chương trình khách hàng thân thiết

Sự Khác Biệt Giữa Phễu Marketing Di Động và Phễu Truyền Thống

 Phễu Marketing Cho Ứng Dụng Di Động: Hướng Dẫn Toàn Diện

 • Thời gian quyết định mua: Ngắn hơn đáng kể đối với ứng dụng di động.
 • Kênh phân phối: Ứng dụng di động là kênh phân phối duy nhất.
 • Chiến thuật tiếp cận: Khác biệt đáng kể do tính chất di động của ứng dụng.

Vai Trò của Phản Hồi Khách Hàng

 • Tầm quan trọng: Xây dựng mối quan hệ, thu thập phản hồi có giá trị và tăng lòng trung thành.
 • Cách thu thập phản hồi:
  • Yêu cầu trực tiếp trong ứng dụng
  • Trả lời đánh giá và phản hồi
 • Lợi ích:
  • Cải thiện ứng dụng
  • Xây dựng lòng trung thành của khách hàng
Nguồn: brandsvietnam.com