0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự do

Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự do

 Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự do

Xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp

 • Hoàn thiện và tối ưu hóa hồ sơ: Cập nhật đầy đủ thông tin, sử dụng ảnh đại diện và ảnh bìa chuyên nghiệp, điền thô Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự dong tin cá nhân và About một cách chi tiết.
 • Viết About hấp dẫn: Truyền đạt rõ ràng giá trị bạn mang lại, lý do họ nên chọn bạn và sử dụng từ khóa liên quan đến nghề viết.
 • Thêm kinh nghiệm làm việc và kỹ năng: Cung cấp thông tin về các dự án viết đã hoàn t Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự dohành và các kỹ năng liên quan.
 • Sử dụng Featured Section: Trưng bày các thành tựu, kinh nghiệm làm việc hoặ Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự doc nội dung nổi bật của bạn.

Xây dựng mạng lưới LinkedIn

 • strong>Kết nối với bạn bè và đồng nghiệp: Mở rộng mạng lưới của bạn bằng cách kết nối với những người bạn biết trong ngành.
 • Tìm kiếm kết nối có liên quan: Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm những người có liên quan đến công v Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự doiệc hoặc công ty bạn muốn hợp tác.
 • Gửi tin nhắn giới thiệu: Khi kết nối với một người mới, hãy gửi một tin nhắn ngắn giới thiệu bản thân và lý do bạn muốn kết nối.

Tham gia các nhóm trê Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự don LinkedIn

 • Tham gia các nhóm liên quan: Tìm kiếm và tham gia các nhóm phù hợp với chuyên môn và mục tiêu của bạn.
 • Cống hiến giá trị cho nhóm: C Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự dohia sẻ ki Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự doến thức, thảo luận và Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự dotrả lời câu hỏi để xây dựng uy tín.
 • Lắng nghe và tương tác: Đọc các bài đăng, bình luận và tham gia vào các cuộc thảo luận để kết nối với các thành viên khác.

 Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự do

Tương tác Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự do với mạng lưới

 • Không chỉ kết nối mà hãy tương tác: Gửi lời cảm ơn, thảo luận về sở thích hoặc đề xuất dịch vụ để xây dựng mối quan hệ.
 • Tận dụng tính năng “Ai đã xem hồ sơ của bạn”: Xem hồ sơ của những người đã xem hồ sơ của bạn và kết nối hoặc gửi tin nhắn nếu có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng.

Đăng tải nội dung có giá trị

 • Đăng tải nội dung liên quan đến thị trường ngách: Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự dotrong> Chia sẻ thông tin và kiến thức có giá trị liên quan đến thị trường ngách của bạn để thu hút khách hàng tiềm năng.
 • Sử dụng LinkedIn Publisher: Đăng tải các bài viết dài hơn để chia sẻ chuyên môn và tiếp cận nhiều độc giả hơn.

Quảng bá bản thân đến khách hàng t Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự doiềm năng

 • Gửi tin nhắn pitching: Sau khi kết nối với khách hàng tiềm năng, hãy gửi một tin nhắn giới thiệu bản thân và dịch vụ của bạn.
 • Theo dõi kết nối: Tiếp tục tương tác với khá Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự doc Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự doh hàng tiềm năng bằng cách thích, chia sẻ và bình luận về bài đăng của họ.
 • Nhắc nhở khách hàng tiềm năng: Tận dụng LinkedIn: Hướng dẫn tìm khách hàng cho người viết tự dotrong> Nếu bạn không nhận được phản hồi, hãy gửi tin nhắn nhắc nhở lịch sự sau một thời gian.
Nguồn: brandsvietnam.com