0945540303
Trang chủ » Tin tức » Vận hành Kinh doanh trong Mùa Dịch: Hướng Dẫn Phòng/Chống và Đảm Bảo Liên Tục Hoạt Động

Vận hành Kinh doanh trong Mùa Dịch: Hướng Dẫn Phòng/Chống và Đảm Bảo Liên Tục Hoạt Động

 Vận hành Kinh doanh trong Mùa Dịch: Hướng Dẫn Phòng/Chống và Đảm Bảo Liên Tục Hoạt Động

Quản Lý Con Người

 • Chỉ định nhân sự chịu trách nhiệm quản lý dịch bệnh.
 • Xây dựng kế hoạch đảm bảo sự liên tục của công tác lãnh đạo.
 • Cung cấp phương án làm việc linh hoạt cho nhân viên có nguy cơ cao và có nhu cầu ở nhà.
 • Xem xét các chính sách về vắng mặt, nghỉ ốm, du lịch nước ngoài và đóng cửa văn phòng.
 • Hoãn hoặc thay thế các chuyến công tác không cần thiết bằng các hình thức giao tiếp từ xa.
 • Đảm bảo nhân viên đã từng ở vùng dịch được làm việc tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn.
 • Kiểm tra tình trạng bảo hiểm y tế cho nhân viên.

 Vận hành Kinh doanh trong Mùa Dịch: Hướng Dẫn Phòng/Chống và Đảm Bảo Liên Tục Hoạt Động

Quy Trình Kinh Doanh

 • Xác định các chức năng kinh doanh quan trọng và nhân viên thiết yếu.
 • Thiết lập các nhóm nhân viên thay thế làm việc theo lịch trình khác nhau.
 • Hướng dẫn nhân viên về kiểm soát nhiễm trùng và vệ sinh cá nhân.
 • Xây dựng kế hoạch sàng lọc khách ghé thăm và nhân viên.
 • Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tuân thủ các khuyến nghị của cơ quan y tế.
 • Cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân và thiết bị y tế phù hợp.
 • Khử trùng các vật dụng có tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm virus.

Quản Lý Nhà Cung Cấp và Khách Hàng Vận hành Kinh doanh trong Mùa Dịch: Hướng Dẫn Phòng/Chống và Đảm Bảo Liên Tục Hoạt Động>

 • Xác định các nhà cung cấp và khách hàng thiết yếu.
 • Thảo luận về các vấn đề đảm bảo duy trì kinh doanh liên tục với các nhà cung cấp.
 • Xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 • Chuẩn bị danh sách nhà cung cấp thay thế và phương tiện giao hàng thay thế cho khách hàng.

Truyền Thông

 • Xác định nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông.
 • Đảm bảo nhân viên hiểu rõ vai trò và tr Vận hành Kinh doanh trong Mùa Dịch: Hướng Dẫn Phòng/Chống và Đảm Bảo Liên Tục Hoạt Độngách nhiệm của họ.
 • Thiết lập kênh liên lạc để nhân viên báo cáo tình trạng và yêu cầu hỗ trợ.
 • Xác định các bên liên quan và thông báo cho họ về các biện pháp phòng ngừa.
 • Thực hiện các quy trình phát hiện và xử lý khách hoặc nhân viên không khỏe.

Đánh Giá Tác Động

Bài viết cũng cung cấp đánh giá tác động của dịch bệnh đến 23 nhóm ngành, giúp các doanh nghiệp đánh giá rủi ro và lập kế hoạch ứng phó phù hợp.

g>Kết Luận

Bài viết này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và triển khai các chiến lược quản lý rủi ro trong kinh doanh để bảo vệ sức khỏe nhân viên, giảm thiểu gián đoạn hoạt động và đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục trong mùa dịch. Bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn được nêu trong bài viết, các doanh nghiệp có thể tăng c Vận hành Kinh doanh trong Mùa Dịch: Hướng Dẫn Phòng/Chống và Đảm Bảo Liên Tục Hoạt Độngường khả năng phục hồi và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nguồn: brandsvietnam.com