0945540303
Trang chủ » Phát triển sản phẩm

Phát triển sản phẩm

Giải pháp Xác thực Khuôn mặt của iProov và Toppan Ecquaria: Đơn giản hóa và Bảo mật Truy cập Dịch vụ Công cho Công dân Singapore

Giải pháp Xác thực Khuôn mặt của iProov và Toppan Ecquaria: Đơn giản hóa và Bảo mật Truy cập Dịch vụ Công cho Công dân Singapore

Giải pháp Xác thực Khuôn mặt: Đơn giản và Bảo mật Giải pháp xác thực khuôn mặt của iProov và Toppan Ecquaria sử dụng công nghệ sinh trắc học để xác minh danh tính của người dùng thông qua quét khuôn mặt. Hệ thống này được tích hợp vào SingPass, cổng thông tin nhận dạng […]