0945540303
Trang chủ » Tin tức » Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại

Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại

 Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại

:

 1. Tổng quan về báo cáo

Báo cáo “2024 Benchma Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại rks Report” được thực hiện bở Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại i Mixpanel, dựa trên dữ liệu ẩn danh từ 7.700 khách hàng doanh nghiệp với hơn 11,7 nghìn tỷ sự kiện người dùng được theo dõi trong n Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại ăm 2023. Báo cáo này bao gồm sáu nhóm ngành chính: công nghệ, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, trò chơi và phương tiện truyền thông giải trí.

 1. Điểm chuẩn để đánh giá hiệu quả của sản phẩm số

Mixpanel đã xác định bốn điểm chuẩn sau để đánh giá hiệu quả của các sản phẩm số:

 • Acquisition: Tỷ lệ thu hút người dùng mới, được đo lường bằng tỷ lệ người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) và người dùng hoạt động hàng tháng (MAU).
 • Retention: Tỷ lệ người dùng quay lại sử dụng ứng dụng, thường được đo lường theo hàng tuần hoặc hàng tháng.
 • Engagemen Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại t: Tần suất người dùng thực hiện các hành động cụ thể khi truy cập, chẳng hạn như nhấp chuột, tải xuống, chia sẻ, v.v.
 • Marketing performance: Số lượng người dùng tiềm năng đã tiếp cận và chuyển đổi thành khách hàng thông qua các kênh như email, nội dung trang web và mạng xã hội.

 • Tỷ lệ tăng trưởng người dùng hoạt động chậm  Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại lại

Báo cáo cho thấy tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng tháng (MoM) của sáu nhóm ngành trong năm 2023 là 2,4%. Trong khi các nhóm ngành dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử và trò chơi tiếp tục tăng trưởng so với năm 2022, thì công nghệ và phương tiện truyền thông giải trí lại chứng kiến sự sụt giảm.

 1. Tỷ lệ duy trì người dùng giảm đáng kể

Tỷ lệ duy trì trong tuần đầu tiên của sáu nhóm ngành đều giảm mạnh so với năm 2022, từ 50% xuống còn 28%. Điều này cho thấy tính cạnh tranh ngày càng cao của thị trường sản phẩm số.

 1. Tỷ lệ tương tác người dùng

Trung bình một người dùng của sáu nhóm ngành sẽ thực hiện 312 hành động trong vòng một năm. Công nghệ và dịch vụ tài chính là hai lĩnh vực được tương tác nhiều nhất, trong khi chăm sóc sức khỏe có số lượng tương tác thấp nhất.

 1. Tỷ lệ thoát trang web cao

Tỷ lệ trung bình người dùng thoát khỏi trang web mà không có hành động nào là 77%. Con số này cho thấy nhiều nhà tiếp thị đang gặp khó khăn trong việc thu hút người dùng phù hợp và thúc đẩy họ tương tác.

 1. Tầm quan trọng của tỷ lệ duy trì người dùng

Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng người dùng hoạt động đang Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại chậm lại, nhưng báo cáo của Mixpanel nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ duy trì người dùng. Tỷ lệ duy trì thấp dẫn đến chi phí thu hút người dùng mới ngày càng tăng. Do đó, các nhà xây dựng sản phẩm số nên tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ duy trì để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

 1. Dự đoán cho năm 2024

Báo cáo của Mixpanel dự đoán rằng các nhà tiếp thị có thể tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc thu hút và duy trì người dùng vào năm 2024. Các nhà xây dựng sản phẩm số nên tập trung vào việc cung cấp giá trị thực sự cho ngườ Báo cáo Benchmark 2024 của Mixpanel: Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm số chậm lại i dùng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ.

Nguồn: brandsvietnam.com