0945540303
Trang chủ » Tin tức » Bình đẳng giới tại Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ nhưng hành động còn hạn chế

Bình đẳng giới tại Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ nhưng hành động còn hạn chế

 Bình đẳng giới tại Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ nhưng hành động còn hạn chế

Bình đẳng giới tại Việt Nam: Thực trạng tiến bộ

Theo số liệu thống kê, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về bình đẳng giới, với tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội cao. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn phản ánh tư tưởng và hành động thực tế của người dân Việt Nam.

Hiểu đúng về bình đẳng giới

Bình đẳng giới không chỉ là phụ nữ có thể làm những gì đàn ông làm được, mà còn là quyền được phát triển bình đẳng và đối xử công bằng bất kể giới tính. Nó bao gồm quyền được tiếp cận giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và tham gia vào các quá trình ra quyết định.

Phụ nữ Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ, hành động hạn chế

 Bình đẳng giới tại Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ nhưng hành động còn hạn chế

Mặc dù phụ nữ Việt Nam bày tỏ mong muốn được đối xử bình đẳng, nhưng từ suy nghĩ đến hành động vẫn còn khoảng cách. Nhiều phụ nữ vẫn có quan điểm bảo thủ về vai trò giới tính, cho rằng phụ nữ nên đảm nhận các công việc gia đình và phụ thuộc vào đàn ông.

Quan điểm “trọng nam khinh nữ” còn ảnh hưởng

 Bình đẳng giới tại Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ nhưng hành động còn hạn chế

Quan điểm “trọng nam khinh nữ” từ thời phong kiến vẫn còn tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của người Việt Nam. Từ nhỏ, trẻ em gái được dạy rằng phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, trong khi trẻ em trai được kỳ vọng trở thành trụ cột kinh tế.

Mong muốn dựa dẫm và định kiến xã hội

 Bình đẳng giới tại Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ nhưng hành động còn hạn chế

Phụ nữ Việt Nam vẫn có mong muốn dựa dẫm vào đàn ông, tìm kiếm sự bảo vệ và hỗ trợ trong cuộc sống. Điều này dẫn đến sự miễn cưỡng trong việc tự chủ và đưa ra quyết định. Ngoài ra, định kiến xã hội về phụ nữ cũng là rào cản khiến họ không dám vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống.

Những chiến dịch truyền thông thành công

 Bình đẳng giới tại Việt Nam: Tư tưởng tiến bộ nhưng hành động còn hạn chế

Một số chiến dịch truyền thông đã thành công trong việc đánh trúng tâm lý và thay đổi quan niệm về bình đẳng giới. Chiến dịch “Like a girl” của Always nhấn mạnh sự phân biệt trong suy nghĩ về khả năng của nữ giới, trong khi chiến dịch “Bánh bèo vô dụng” của Diana cố gắng xóa bỏ định kiến tiêu cực về phụ nữ.

Kết luận

Bình đẳng giới tại Việt Nam là một quá trình đang diễn ra, với sự tiến bộ đáng kể về mặt chính sách và thống kê. Tuy nhiên, tư tưởng và hành động của người dân vẫn còn tồn tại sự mâu thuẫn. Để đạt được bình đẳng thực sự, cần tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức và phá vỡ những định kiến xã hội vẫn còn tồn tại.

Nguồn: brandsvietnam.com