0945540303
Trang chủ » Tin tức » Hành vi Lập kế hoạch Du lịch Khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương: Tác động đến Chiến lược Marketing

Hành vi Lập kế hoạch Du lịch Khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương: Tác động đến Chiến lược Marketing

 Hành vi Lập kế hoạch Du lịch Khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương: Tác động đến Chiến lược Marketing

Hành vi Lập kế hoạch Du lịch Khác nhau Theo Quốc gia

Người dùng ở các quốc gia khác nhau tiếp cận du lịch theo những cách khác nhau. Trong khi người dùng Ấn Độ có xu hướng sử dụng ứng dụng để nghiên cứu và đặt vé, thì người dùng Nhật Bản lại ưa thích website hơn. Người dùng Úc có sự cân bằng giữa cả hai nền tảng này.

Độ Nhận biết Thương hiệu Thay đổi Theo Quốc gia

 Hành vi Lập kế hoạch Du lịch Khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương: Tác động đến Chiến lược Marketing

Độ nhận biết thương hiệu của các công ty du lịch trực tuyến (OTA) khác nhau giữa các quốc gia. Người dùng Ấn Độ có mức độ trung thành với thương hiệu OTA cao nhất, với 75% khách hàng đặt toàn bộ hành trình với cùng một công ty. Người dùng Nhật Bản và Úc ít trung thành hơn, với chỉ 47% muốn đặt vé với cùng một công ty.

Trải nghiệm Trên Điện thoại Di động Khác nhau Tùy theo Quốc gia

 Hành vi Lập kế hoạch Du lịch Khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương: Tác động đến Chiến lược Marketing

Mức độ sử dụng ứng dụng và website trên thiết bị di động để lập kế hoạch du lịch cũng khác nhau giữa các quốc gia. Người dùng Ấn Độ phụ thuộc nhiều nhất vào ứng dụng, trong khi người dùng Nhật Bản sử dụng cả ứng dụng và website trên thiết bị di động một cách cân bằng. Người dùng Úc sử dụng ứng dụng ít hơn nhưng lại sử dụng website trên thiết bị di động nhiều hơn.

Thời gian cho Mỗi Giai đoạn Du lịch Là Khác nhau ở Mỗi Quốc gia

 Hành vi Lập kế hoạch Du lịch Khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương: Tác động đến Chiến lược Marketing

Người Ấn Độ hoàn thành hành trình du lịch của mình nhanh nhất, với thời gian trung bình là 2,1 tháng. Người Nhật Bản dành nhiều thời gian hơn cho giai đoạn lập kế hoạch, với thời gian trung bình là 2,6 tháng. Người Úc dành nhiều thời gian nhất cho hành trình du lịch của mình, với thời gian trung bình là 4,6 tháng.

Điều chỉnh Chiến lược Marketing

 Hành vi Lập kế hoạch Du lịch Khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương: Tác động đến Chiến lược Marketing

Những khác biệt trong hành vi lập kế hoạch du lịch đòi hỏi các nhà tiếp thị du lịch phải điều chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mỗi thị trường. Các chiến dịch nên được tối ưu hóa để tăng độ nhận biết thương hiệu ở các quốc gia có nhận thức thương hiệu cao. Các chiến dịch ứng dụng nên được ưu tiên ở Ấn Độ, trong khi các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động nên được sử dụng ở Nhật Bản và Úc. Các chiến dịch tiếp thị lại nên được sử dụng để thu hút khách hàng trong thời gian lập kế hoạch du lịch của họ.

Kết luận

Hiểu được sự khác biệt trong hành vi lập kế hoạch du lịch ở Châu Á Thái Bình Dương là rất quan trọng để các nhà tiếp thị du lịch thành công trong khu vực. Bằng cách điều chỉnh chiến lược của họ theo các sở thích và hành vi cụ thể của người dùng, các nhà tiếp thị có thể tối đa hóa hiệu quả tiếp thị của họ và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Nguồn: brandsvietnam.com