0945540303
Trang chủ » Tin tức » Nghiên cứu Thị trường » Khám phá Insight của Khách hàng Tiềm năng: 5 Vòng tròn then chốt

Khám phá Insight của Khách hàng Tiềm năng: 5 Vòng tròn then chốt

 Khám phá Insight của Khách hàng Tiềm năng: 5 Vòng tròn then chốt

Vòng tròn 1: Động thái ưu tiên (Priority Initiative – PI)**

 • Lý do chính khiến khách hàng quyết định đầu tư vào một giải pháp cụ thể.
 • Hoàn cảnh khiến khách hàng cần phân bổ thời gian, ngân sách và nguồn lực để mua một giải pháp.
 • Xác định thời điểm khách hàng sẵn sàng tiếp nhận thông tin và chân dung khách hàng nào sẽ đưa ra quyết định mua.

Vòng tròn 2: Yếu tố thành công (Success Factors – SF)**

 Khám phá Insight của Khách hàng Tiềm năng: 5 Vòng tròn then chốt

 • Kết quả mong đợi của khách hàng khi mua một giải pháp tương tự.
 • Giúp loại bỏ nhu cầu dự đoán hoặc thiết kế lại thông điệp tiếp thị dựa trên khả năng của giải pháp.
 • Xác định chính xác những rủi ro và mong muốn kiểm soát cụ thể của khách hàng.

Vòng tròn 3: Rào cản nhận thức (Perceived Barriers – PB)**

 Khám phá Insight của Khách hàng Tiềm năng: 5 Vòng tròn then chốt

 • Những trở ngại ngăn cản khách hàng xem xét giải pháp của doanh nghiệp.
 • Phản ánh sự kháng cự bên trong hoặc trải nghiệm không tốt trước đó.
 • Xác định các rào cản và ai đứng đằng sau chúng để trấn an khách hàng về khả năng đạt được các mục tiêu của họ.

Vòng tròn 4: Hành trình người mua (Buyer’s Journey – BJ)**

 Khám phá Insight của Khách hàng Tiềm năng: 5 Vòng tròn then chốt

 • Câu chuyện hậu trường về các bước khách hàng thực hiện để đánh giá các lựa chọn và đưa ra quyết định.
 • Xác định những người có ảnh hưởng tham gia vào từng giai đoạn, hành động của họ và mức độ ảnh hưởng của họ.
 • Điều chỉnh các hoạt động tiếp thị và bán hàng để nhắm mục tiêu đến những người có ảnh hưởng nhất trong từng giai đoạn.

Vòng tròn 5: Tiêu chí quyết định (Decision Criteria – DC)**

 • Các thuộc tính cụ thể của sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp mà khách hàng đánh giá khi so sánh các lựa chọn thay thế.
 • Tiết lộ rằng khách hàng không hài lòng với các tài liệu tiếp thị chỉ nêu ra lợi ích của giải pháp.
 • Xác định những tính năng hoặc thông tin nào có tác động đến quyết định của khách hàng.

Kết luận:
5 vòng tròn insight về hành vi mua hàng là công cụ vô giá cho các nhà tiếp thị. Bằng cách khám phá những insight này, các doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, đáp ứng các nhu cầu và mong muốn cụ thể của họ. Khi được minh họa bằng các trích dẫn từ khách hàng thực tế, những insight này tạo thành một câu chuyện hấp dẫn về cách tiếp cận và thuyết phục khách hàng tiềm năng thành công.

Nguồn: Sưu tầm