0945540303
Trang chủ » Tin tức » Nghiên cứu Hành vi Mua Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam

Nghiên cứu Hành vi Mua Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam

 Nghiên cứu Hành vi Mua Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam

Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

 • Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 26,69%/năm trong giai đoạn 2016-2021.
 • Phí bảo hiểm nhân thọ chiếm khoảng 65,55% tổng phí của toàn thị trường bảo hiểm.
 • Tuy nhiên, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ đạt 12% trên tổng dân số gần 100 triệu người, cho thấy tiềm năng của thị trường vẫn chưa được khai thác hết.

Mục đích sử dụng bảo hiểm nhân thọ

 • Theo khảo sát, 66% khách hàng đánh gi Nghiên cứu Hành vi Mua Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Namá bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm phòng tránh rủi ro sức khỏe.
 • Chỉ 22% khách hàng coi bảo hiểm nhân thọ là kênh tiết kiệm – tích lũy.
 • 5% khách hàng xem xét bảo hiểm nhân thọ như một kênh đầu tư sinh lời.

Lý do bỏ bảo hiểm nhân thọ giữa chừng

 • 19% khách hàng đã sử dụng bảo hiểm nhân thọ đã dừng sử dụng sản phẩm sau một thời gian.
 • Lý do lớn nhất là khách hàng đã tìm thấy kế hoạ Nghiên cứu Hành vi Mua Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Namch tài chính tốt hơn với nhiều lợi ích hơn (49,06%).

Rào cản tham gia bảo hiểm nhân thọ

 • Đối với khách hàng chưa tham gia bảo hiểm nhân thọ, rào cản chính là thu nhập thấp (38,12%).
 • 17,88% khách hàng đã sử dụng bảo hiểm y tế/ bảo hiểm xã hội thay thế bảo hiểm nhân thọ.

Kênh thông tin và yếu tố lựa chọn bảo hiểm nhân thọ

 • Hơn 90% khách hàng biết đến bảo hiểm nhân thọ thông qua tư vấn viên bảo hiểm.
 • Khi lựa chọn bảo hiểm nhân thọ, khách hàng quan tâm nhất đến chi phí hàng năm, thời hạn hợp đồng, các quyền lợi và thương hiệu.
 • Đội ngũ tư vấn viên có hiểu biết rõ về sản phẩm, trung thực và tư vấn có tâm sẽ tăng khả năng lựa chọn sử dụng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng.

Vai trò của quảng cáo trong nhận thức về bảo hiểm nhân thọ

 • 40% đáp viên biết đến các thương hiệu bảo hiểm nhân thọ thông qua quảng cáo.
 • Logo/tên công ty và màu sắc từ quảng cáo tạo được dấu ấn mạnh mẽ nhất đối với khách hàng.
 • Các kênh quảng cáo được tiếp cận thường xuyên là quảng cáo ngoài trời, website/fanpage của công ty bảo hiểm và quảng cáo hiển thị khi lướt web, xem video.
 • Dai-ichi L Nghiên cứu Hành vi Mua Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Namife, Prudential, Manulife là những thương hiệu được khách hàng tiếp cận nhiều nhất thông qua quảng cáo.
Nguồn: Sưu tầm