0945540303
Trang chủ » Tin tức » Sự khác biệt về tính cách và lối sống giữa người dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

Sự khác biệt về tính cách và lối sống giữa người dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

 Sự khác biệt về tính cách và lối sống giữa người dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

Tự nhận thức

 • Người Thành phố Hồ Chí Minh: Cởi mở (28%), dễ tính (22%)
 • Người Hà Nội: Lịch sự (25%), giàu cảm xúc (22%)

Quan điểm về nhau

 • Người TP.HCM về người Hà Nội: Chăm chỉ (21%), cầu kỳ (24%), bướng bỉnh (18%)
 • Người Hà Nội về người TP.HCM: Cũng coi người TP.HCM là chăm chỉ, nhưng đánh giá họ là có logic và sáng tạo hơn bản thân

Những điều quan trọng trong cuộc sống

 • Cả hai thành phố: Chăm sóc gia đình, nỗ lực
 • Người TP.HCM: Thăng tiến trong công việc
 • Người Hà Nội: Làm việc chăm chỉ

Quan điểm về hôn nhân

 • Cả hai thành phố: Sự khác biệt về tính cách và lối sống giữa người dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nộing> Chăm sóc tốt cho gia đình
 • Người TP.HCM: Lòng tốt
 • Người Hà Nội: Nền tảng kinh tế tốt

So sánh với Sự khác biệt về tính cách và lối sống giữa người dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà NộiNhật Bản

 • Người Nhật coi trọng sự phù hợp tính cách, đồng giá trị và mức độ ổn định kinh tế trong hôn nhân hơn giá trị gia đình

Kết luận

Nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự khác biệt về tính cách và lối sống giữa người dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Những khác biệt này có thể ảnh hưởng đến cách Sự khác biệt về tính cách và lối sống giữa người dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội họ tương tác với nhau, cũng như các quyết định và lựa chọn của họ trong cuộc sống.

Nguồn: brandsvietnam.com