0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tác động của Lạm phát đối với Nền Kinh tế và Người tiêu dùng Việt Nam

Tác động của Lạm phát đối với Nền Kinh tế và Người tiêu dùng Việt Nam

 Tác động của Lạm phát đối với Nền Kinh tế và Người tiêu dùng Việt Nam

Lạm phát Hoành hành ở Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng, tương tự như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Theo một cuộc khảo sát gần đây, 74% người tiêu dùng nhận thấy giá cả tăng so với năm trước, trong đó 27% cho biết giá cả tăng mạnh.

 • Giá cả tăng ở ba ngành hàng chính: Thực phẩm và đồ uống, xăng và điện nước.
 • Người tiêu dùng ở độ tuổi 20: Chi phí ăn ngoài tăng.
 • Người tiêu dùng ở độ tuổi 30: Giá thực phẩm, đồ uống và điện nước tăng.

Người tiêu dùng Tiết kiệm ở Đâu?

 Tác động của Lạm phát đối với Nền Kinh tế và Người tiêu dùng Việt Nam

Để đối phó với lạm phát, người tiêu dùng Việt Nam đang nhắm mục tiêu tiết kiệm ở những ngành hàng sau:

 • Ăn ngoài
 • Thực phẩm và đồ uống
 • Điện nước
 • Ăn ngoài và giải trí: Tỷ lệ tiết kiệm cao nhất.

Cách Tiết kiệm của Người tiêu dùng

 Tác động của Lạm phát đối với Nền Kinh tế và Người tiêu dùng Việt Nam

Người Việt đang sử dụng các phương pháp tiết kiệm sau:

 • Mua hàng khuyến mãi
 • Hạn chế mua sắm không cần thiết
 • Hạn chế ăn uống bên ngoài
 • Người dân Thành phố Hồ Chí Minh: Tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn, săn hàng khuyến mãi.
 • Người dân Hà Nội: Cắt giảm chi tiêu, hạn chế ăn ngoài và ra ngoài.

Tăng trưởng Bán lẻ trong Bối cảnh Lạm phát

 Tác động của Lạm phát đối với Nền Kinh tế và Người tiêu dùng Việt Nam

Mặc dù lạm phát gia tăng, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, một phần sự tăng trưởng này là do giá cả tăng.

Kiểm soát Chi tiêu Thông minh

Người Việt Nam đang tìm kiếm những cách sáng tạo để kiểm soát chi tiêu của mình trong bối cảnh lạm phát. Các biện pháp tiết kiệm và thay đổi hành vi của người tiêu dùng được nêu trong bài viết này cung cấp những hiểu biết có giá trị về cách đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao.

Nguồn: brandsvietnam.com