0945540303
Trang chủ » Tin tức » Thực trạng và xu hướng ngành thương mại điện tử Việt Nam tháng 7/2023

Thực trạng và xu hướng ngành thương mại điện tử Việt Nam tháng 7/2023

 Thực trạng và xu hướng ngành thương mại điện tử Việt Nam tháng 7/2023

Xếp hạng các sàn thương mại điện tử

 • Shopee tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 82,13 điểm Total Score và 53.179.735 lượt tương tác trên Facebook.
 • Lazada tăng trưởng mạnh với 39,75% so với tháng 5, xếp hạng thứ 2.
 • Nguyễn Kim dẫn đầu bảng xếp hạng công ty thương mại điện tử với 17,7 điểm Total Score.
 • Hoàng Hà Mobile nhảy vọt 6 hạng lên vị trí thứ 2.
 • Thế Giới Di Động trở lại Top 3 với 13,98 điểm Total Score.

Hoạt động thảo luận của khách hàng và doanh nghiệp

 Thực trạng và xu hướng ngành thương mại điện tử Việt Nam tháng 7/2023

 • Khách hàng chủ yếu quan tâm đến “Tìm kiếm” (82,04%).
 • Doanh nghiệp tập trung vào “Quảng cáo hàng hóa” và “Quản lý sản phẩm/ đơn hàng” (gần 80%).

TikTok Shop và thương mại điện tử xuyên biên giới

 Thực trạng và xu hướng ngành thương mại điện tử Việt Nam tháng 7/2023

 • TikTok Shop đã đạt được sự phổ biến nhất định trong mảng thương mại điện tử Đông Nam Á.
 • Amazon Global Selling hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tính bền vững của thương mại điện tử

 • Thương mại điện tử Việt Nam phát triển nhanh nhưng chưa bền vững về mặt môi trường.
 • Cần phối hợp giữa các bên liên quan để giải quyết vấn đề tính bền vững.
Nguồn: Sưu tầm