0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023 theo Báo cáo “2024 Benchmarks Report”

Tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023 theo Báo cáo “2024 Benchmarks Report”

 Tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023 theo Báo cáo "2024 Benchmarks Report"

Tình hình tăng trưởng của các nhóm ngành

 • Tỷ lệ tăng trưởng người dùng hoạt động trung bình hàng tháng (MoM) của sáu nhóm ngành được nghiên cứu là 2,4%.
 • Các nhóm ngành có mức tăng trưởng tích cực bao gồm dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử và trò chơi.
 • Ngành công nghệ và phương tiện truyền thông giải trí chứng kiến sự sụt giảm, với mức giảm lần lượt là 0,5% và -1,5%.

Tỷ lệ retention giảm mạnh

 Tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023 theo Báo cáo "2024 Benchmarks Report"

 • Tỷ lệ retention trong tuần đầu tiên giảm từ 50% xuống 28% trên tất cả các nhóm ngành.
 • Ngành dịch vụ tài chính có mức giảm lớn nhất (27%).
 • Các nhóm ngành khác như công nghệ, thương mại điện tử và phương tiện truyền thông giải trí cũng có tỷ lệ retention giảm đáng kể.

Tỷ lệ tương tác người dùng

 Tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023 theo Báo cáo "2024 Benchmarks Report"

 • Trung bình, mỗi người dùng thực hiện 312 hành động trong vòng một năm.
 • Các nhóm ngành công nghệ và dịch vụ tài chính có tỷ lệ tương tác cao nhất.
 • Ngành chăm sóc sức khỏe có tỷ lệ tương tác thấp nhất.

Tỷ lệ thoát khỏi trang web

 Tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023 theo Báo cáo "2024 Benchmarks Report"

 • Tỷ lệ trung bình người dùng thoát khỏi trang web mà không có hành động là 77%.
 • Con số này cho thấy các nhà tiếp thị đang gặp khó khăn trong việc thu hút người dùng phù hợp và thúc đẩy họ tương tác.

Tỷ lệ chuyển đổi tiếp thị

 Tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023 theo Báo cáo "2024 Benchmarks Report"

 • Tỷ lệ chuyển đổi tiếp thị trả phí cao hơn một chút so với tiếp thị không trả phí, lần lượt là 7,1% và 5,8%.
 • Sự chênh lệch này cho thấy các chiến dịch tiếp thị trả phí vẫn hiệu quả hơn trong việc thu hút khách hàng tiềm năng.

Thói quen sử dụng của người dùng

 Tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023 theo Báo cáo "2024 Benchmarks Report"

 • Người dùng sử dụng nền tảng di động nhiều hơn máy tính để bàn ở tất cả các nhóm ngành, ngoại trừ thương mại điện tử.
 • Người dùng có xu hướng quay lại các ứng dụng thường xuyên hơn (tỷ lệ trung bình là 37%).
 • Ngành công nghệ có tỷ lệ trung thành cao nhất, trong khi ngành trò chơi có tỷ lệ trung thành thấp nhất.

Kết luận

Báo cáo “2024 Benchmarks Report” của Mixpanel cung cấp những hiểu biết có giá trị về tình hình tăng trưởng của các sản phẩm số năm 2023. Các nhóm ngành khác nhau đang trải qua những xu hướng tăng trưởng khác nhau, với một số nhóm ngành chứng kiến sự chậm lại hoặc thậm chí là giảm. Tỷ lệ retention đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và cần được các nhà xây dựng sản phẩm số chú ý hơn.

Nguồn: Sưu tầm